เอซ แพ็ค เป็นสารดูดซับเอธิลีน ทำหน้าที่ดูดซับและย่อยสลายก๊าซเอธิลีน ใช้ในการเก็บรักษาผลไม้ให้คงความสดได้นานขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสีหรือกลิ่นรสของผลไม้


เอซ แพ็ค ทำงานอย่างไร
      เมื่อผลไม้สัมผัสกับอากาศ กระบวนการหายใจของผลไม้จะทำให้ผลไม้สุกตามธรรมชาติในขณะเดียวกัน หากนำผลไม้ไปเก็บรักษาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดเพื่อไม่ให้สัมผัสอากาศ ก๊าซเอธิลีนที่ผลไม้คายออกมายิ่งจะช่วยเร่งให้ผลไม้สุกงอมเร็วขึ้น และเมื่อก๊าซเอธิลีนจากผลไม้ลูกหนึ่งกระจายไปสู่ผลไม้อื่น ๆ ก็จะเป็นผลให้ผลไม้ที่อยู่โดยรอบสุกตามไปด้วย เอซ แพ็ค จะช่วยรักษาความสดกรอบของผลไม้ พร้อมทั้งชะลอไม่ให้ผลไม้สุกเร็ว ด้วยการดูดซับก๊าซเอธิลีนและเปลี่ยนให้เป็นสารที่ไม่มีอันตรายโดยการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน จึงสามารถคงความสดของผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีผลต่อรูปลักษณ์และกลิ่นรสของผลไม้
วิธีใช้ เอซ แพ็ค
      เอซ แพ็ค บรรจุอยู่ในซองขนาดเล็ก เพียงนำผลไม้บรรจุไว้ในถุงพลาสติก ใส่ซอง เอซ แพ็ค แล้วปิดผนึก เอซ แพ็ค จะเริ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในที่ที่มีความชื้นสูง


     ไวท์ ซีเป็นสารดูดซับกรดคาร์บอน ใช้ใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ของผักสดเพื่อถนอมรักษาความสดใหม่ ทำให้เก็บรักษาผักสดไว้บริโภคหรือเพื่อจำหน่ายได้นานกว่า โดยปราศจากสารแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไวท์ ซี ทำงานอย่างไร
     ผักสดตามธรรมชาติจะดูดและคายก๊าซอยู่ตลอดเวลา ก๊าซกรดคาร์บอนซึ่งผักคายออกมาจะเป็นผลให้ผักเหี่ยวเฉา หากเก็บผักไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่อากาศไม่ถ่ายเท จะทำให้เกิดความอับชื้นและเกิดการหมักบ่มด้วยก๊าซกรดคาร์บอนนี้ ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้ผักเหี่ยวเฉาก่อนเวลาอันควร ไวท์ ซี เป็นสารดูดซับก๊าซกรดคาร์บอน เมื่อใส่ ไวท์ ซี ไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เก็บรักษาผักสด โดยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำเพื่อควบคุมปริมาณความชื้น ไวท์ ซี จะทำหน้าที่ขจัดก๊าซกรดคาร์บอนทันที ทำให้ผักคงความสดอยู่ได้นานวันกว่า

วิธีใช้ ไวท์ ซี
ไวท์ ซี บรรจุอยู่ในซอง ใช้สะดวก เพียงนำผักสดที่ต้องการเก็บรักษาใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก โดยให้มีอากาศถ่ายเท ใส่ซอง ไวท์ ซี ลงไปในบรรจุภัณฑ์ จากนั้นนำไปเก็บไว้ในที่เย็น ไวท์ ซี จะเริ่มทำงานทันที ผักของคุณจะสดใหม่น่ารับประทาน สามารถเก็บไว้เพื่อบริโภคหรือจำหน่ายได้นานกว่า