| En |
 

     เพราะเจนจรัสคือผู้นำด้านการถนอมผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้บรรจุภัณฑ์เชิงรุก (Active Packaging) เช่น สารดูดซับออกซิเจน สารดูดซับเอธิลีน สารดูดความชื้น เราจึงเข้าใจดีถึงความต้องการของท่านที่กำลังหาฟิล์มพลาสติกที่มีสามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ความชื้น และ/หรือก๊าซอื่น ๆ ทีมงานของเจนจรัสที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหาร และบรรจุภัณฑ์ยินดีให้คำแนะนำ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
     เจนจรัสมีบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติป้องกีนการซึมผ่านของก๊าซต่าง ๆ หลากหลายชนิด เช่น อลูมิเนียมฟอยลามิเนต, เมทัลไลซ์ฟิล์ม, พลาสติกเคโอพี (K-OP or PVDC-OP), พลาสติกเคไนล่อน (K-Nylon or PVDC-Nylon), พลาสติกไนล่อน หรือพลาสติกพีอีที (Poly Ethylene Terephthalate หรือ PET) ทั้งในรูปแบบซองขึ้นรูปสำเร็จ และฟิลม์ม้วน หลากหลายขนาด นอกจากนี้หากท่านต้องการพิมพ์กราฟฟิกภาพ หรือโลโก้ ลงบนบรรจุภัณฑ์พลาสติก เจนจรัสสามารถบริการท่านได้ในราคาไม่แพง และปริมาณการสั่งไม่สูงมาก