| En |

     บริษัท เจนจรัสเคมซัพพลาย จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่าย Photochemical ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับอุตสาหกรรมรูปสีภายใต้ชื่อทางการค้า JCS ผลิตภัณฑ์เคมีรูปสี JCS ได้รับการยอมรับจากตลาดว่าเป็นสินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ อีกทั้งยังมีการบริการลูกค้าอย่างดี เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้จากทีมงานเทคนิคที่พร้อมด้วยประสบการณ์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคมีรูปสี JCS มีส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศเป็นอันดับที่ 4 และครอบครองส่วนแบ่งการตลาดจากยอดรวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนร้อยละ 15
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 เจนจรัสได้เปิดรุกเข้าไปในตลาดเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์โดยเป็นตัวแทนผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Wonderkeep หรือสารดูดซับออกซิเจนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อถนอมอาหารจากบริษัท เพาเดอร์เทค จำกัด (PowderTech Co., Ltd.) แห่งประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเจนจรัสเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์เชิงรุก (Active Packaging) เช่น สารดูดซับออกซิเจน สารดูดความชื้น สารดูดก๊าซเอธิลีน สารดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในประเทศไทย