| En |

ที่อยู่ :
 258 ถนนสิรินธร เเขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. :
 0-2881- 0611 ถึง 7
แฟกซ์ :
 0-2881- 0618

อีเมล์ :
ติดต่อสอบถาม   info@janjaras.com
ฝ่ายการตลาด   sales@janjaras.com
ฝ่ายต่างประเทศ   export@janjaras.com
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์   support@janjaras.com
 
แผนที่