| En |


     หากผลิตภัณฑ์ของท่านมีปัญหาที่เกิดเนื่องมาจากความชื้น เจนจรัสสามารถช่วยคุณได้ด้วยสารดูดความชื้นประสิทธิภาพการดูดซับสูง เช่น ซิลิกาเจล แคลเซียมออกไซด์ clay molecular sieve ที่จะช่วยควบคุมปริมาณความชื้นภายในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ป้องกันความชื้น การเกิดเชื้อรา การสูญเสียความกรอบ ละอองไอน้ำที่ผิวผลิตภัณฑ์ สนิม จนกว่าผลิตภัณฑ์จะถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังมีระบบอินดิเคเตอร์ เช่น บลูซิลิกาเจล สำหรับการติดตามว่าสารดูดความชื้นยังมีความสามารถในการดูดความชื้นเหลืออยู่ หรือถึงจุดอิ่มตัวแล้วอีกด้วย
     เจนจรัสมีซองดูดความชื้นหลากหลายขนาด เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไวตามิน เครื่องหนัง เครื่องมือทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ขนาดเล็ก ทีมเทคนิคของเจนจรัสยินดีช่วยคุณเลือกชนิด และขนาดของสารดูดความชื้นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และขนาดบรรจุของท่านได้


      นอกจากเจนจรัสจะมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมปริมาณความชื้นแล้ว เจนจรัสสามารถช่วยกำจัดปัญหากลิ่นที่ไม่ต้องการในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เช่นกลิ่นเหม็นอับ สี เครื่องหนัง ตัวทำละลายได้ สารดูดซับกลิ่นที่ทำจากถ่านกำมันต์ (activated carbon) จะดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ