| En |
ข้อมูลทั่วไป
วิธีการใช้และข้อแนะนำ
การเลือกชนิดและขนาด
ข้อมูลเทคนิค


 วันเดอร์เซ็นเซอร์ หรือออกซิเจนอินดิเคเตอร์

     วันเดอร์เซ็นเซอร์ ผลิตภัณฑ์ออกซิเจนอินดิเคเตอร์ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากญี่ปุ่นช่วยในการตรวจสอบค่าออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์เมื่อใช้วันเดอร์คีป เพียงใส่ซองอินดิเคเตอร์ ลงในบรรจุภัณฑ์พร้อมกันกับวันเดอร์คีป หากออกซิเจนอินดิเคเตอร์เป็นสีชมพู หมายความว่ามีออกซิเจนอยู่น้อยกว่า 0.1% ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมทำให้สินค้าคงความสดใหม่ได้ แต่ถ้าอินดิเคเตอร์ยังเป็นสีม่วง จะหมายความว่ามีออกซิเจนมากเกินกว่า 0.5% ซึ่งจะทำให้สินค้าเสื่อมสภาพ และคุณจะต้องตรวจหาสาเหตุความผิดปกติว่ามาจากรอยผนึกหรือคุณภาพของบรรจุภัณฑ์


ประโยชน์ของการตรวจวัดค่าออกซิเจนด้วยออกซิเจนอินดิเคเตอร์

เพื่อยืนยันว่า
• การคำนวณปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ถูกต้องหรือไม่ คุณใช้วันเดอร์คีปในปริมาณที่เพียงพอหรือยัง
• วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพดีพอหรือไม่ มีการรั่วซึมของอากาศหรือไม่
• รอยปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปมาจากโรงงาน และรอยผนึกปิดปากถุงของบรรจุภัณฑ์ มีรอยรั่วหรือไม่
ข้อควรระวังสำหรับออกซิเจนอินดิเคเตอร์
• ควรเก็บไว้ในที่มืด และมีอุณหภูมิประมาณ 50 ํF (10 ํC)
• เมื่อเปิดหีบห่อแล้วควรเก็บซองที่ไม่ได้ใช้ในหีบห่อเดิมให้แน่นหนา จากนั้นเก็บในที่มืดและเย็นเช่นเดิม
• ออกซิเจนอินดิเคเตอร์แต่ละซองสามารถสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหาร (ที่ไม่เปียกหรือมีน้ำมัน) ได้โดยตรง ห้ามตัดหรือฉีกซองออก
• เก็บไว้ในที่ห่างไกลจากแสงแดด
• ในบางกรณีที่มี แอลกอฮอลล์ คาร์บอนไดออกไซด์ หรือความชื้นสูงภายในบรรจุภัณฑ์ อาจส่งผลกระทบต่อสีของอินดิเคเตอร์ได้


ใหม่!! วันเดอร์คีปรุ่นซีอาร์พี; วันเดอร์คีปพร้อมออกซิเจนอินดิเคเตอร์


ลักษณะพิเศษ ชนิดมาตรฐาน เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นต่ำ
เวลาในการดูดซับออกซิเจน 12 ถึง 48 ชั่วโมง
เวลาที่ทนการสัมผัสอากาศ
ได้ก่อนปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
ภายใน 4 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ อาหารแห้ง, ขนมเพสทรี่หรือ ขนมประเภทแป้งกรอบ, ถั่ว และผลิตภัณฑ์ยา ที่มี water activity ระหว่าง 0.00 ถึง 0.85

     การใส่อินดิเคเตอร์พร้อมกับวันเดอร์คีปนี้แม้จะมีข้อดีอยู่มาก แต่ผู้ผลิตมักไม่สามารถใส่อินดิเคเตอร์ได้ในทุกซองของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มงานและเสียเวลาในการบรรจุสินค้า เพื่อลดขั้นตอนการใส่อินดิเคเตอร์ลง วันเดอร์คีปชนิดใหม่จึงมาพร้อมอินดิเคเตอร์ในตัว ด้วยวันเดอร์คีปพร้อมอินดิเคเตอร์ (รุ่นซีอาร์พี) คุณจึงประหยัดเวลาลงอย่างมากและสามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำว่า ทุกซองของบรรจุภัณฑ์มีค่าออกซิเจนเหลืออยู่น้อยกว่า 0.1% หรือไม่วันเดอร์คีปพร้อมอินดิเคเตอร์จึงไม่เพียงควบคุมคุณภาพให้กับสินค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าอีกด้วย