| En |
ข้อมูลทั่วไป
ออกซิเจนอินดิเคเตอร์
วิธีการใช้และข้อแนะนำ
ข้อมูลเทคนิค


การเลือกใช้ชนิดของวันเดอร์คีปให้เหมาะกับชนิดของอาหารและสินค้า
วันเดอร์คีปมีหลายชนิด แบ่งตามลักษณะการทำงานเพื่อให้เหมาะกับสินค้าและอาหารแต่ละประเภท ได้แก่
     1. ชนิดทำปฏิกิริยาด้วยตนเอง ( Self Reacting ) : รุ่น RP, LP, EP และ K
     Wonderkeep ชนิดนี้สามารถทำปฏิกิริยาดูดซับออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมีปัจจัยอื่นๆ มากระตุ้น ดังนั้นจึงทำปฏิกิริยาดูดซับได้ทันทีเมื่อมีออกซิเจน

RP TYPE
ลักษณะพิเศษ ชนิดมาตรฐาน เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นต่ำ
เวลาในการดูดซับออกซิเจน 12 - 48 ชั่วโมง
เวลาที่ทนการสัมผัสอากาศ
ได้ก่อนปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
ภายใน 4 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ อาหารแห้ง, ขนมเพสทรี่หรือ ขนมประเภทแป้งกรอบ, ถั่ว และผลิตภัณฑ์ยาที่มี water activity ระหว่าง 0.00 ถึง 0.85
LP TYPE
ลักษณะพิเศษ ชนิดกันน้ำ และ น้ำมัน, ดูดซับเร็ว และประสิทธิภาพสูง
เวลาในการดูดซับออกซิเจน 6 - 36 ชั่วโมง
เวลาที่ทนการสัมผัสอากาศ
ได้ก่อนปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
ภายใน 2 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ เค้ก, ถั่ว, เนื้ออบแห้ง ที่มี water activity ระหว่าง 0.60 ถึง 0.90

EP TYPE
ลักษณะพิเศษ ชนิดทำงานเร็ว และประสิทธิภาพสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อเชื้อรา
เวลาในการดูดซับออกซิเจน 5 - 12 ชั่วโมง
เวลาที่ทนการสัมผัสอากาศ
ได้ก่อนปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
ภายใน 1 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ ขนมปังสด,ขนมเพสทรี่, ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ที่มี water activity ระหว่าง 0.60 ถึง 0.85


K Type (NEW!!!): Metal detector friendly type!
ลักษณะพิเศษ สำหรับสายการผลิตที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ
เวลาในการดูดซับออกซิเจน 12 - 48 ชั่วโมง
เวลาที่ทนการสัมผัสอากาศ
ได้ก่อนปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
ภายใน 4 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ อาหารแห้ง ขนมเพสทรี หรือ ขนมประเภทแป้งกรอบ ถั่ว และผลิตภัณฑ์ยา ที่มี water activity ระหว่าง 0.00 ถึง 0.85

CLP Type (NEW!!!): Wonderkeep with Wondersensor, what a great combination!
ลักษณะพิเศษ ชนิดกันน้ำ และ น้ำมัน, ดูดซับเร็ว และประสิทธิภาพสูง
เวลาในการดูดซับออกซิเจน 6 - 36 ชั่วโมง
เวลาที่ทนการสัมผัสอากาศ
ได้ก่อนปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
ภายใน 2 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ เค้ก, ถั่ว, เนื้ออบแห้ง ที่มี water activity ระหว่าง 0.60 ถึง 0.90
 
CRP in Thai print is also available!

      2. ชนิดต้องการความชื้นเป็นตัวกระตุ้น ( Moisture Activated ) : รุ่น X
       Wonderkeep ชนิดนี้ต้องการความชื้นเป็นตัวกระตุ้นให้ทำงาน ดังนั้นหากอยู่ในสภาวะอากาศที่แห้งจะยังไม่ทำปฏิกิริยา จนกระทั่งเมื่อความชื้นในอากาศมีมากพอ จึงเริ่มดูดซับออกซิเจน Wonderkeep ชนิดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง
X Type
ลักษณะพิเศษ ชนิดต้องการความชื้นกระตุ้น
เวลาในการดูดซับออกซิเจน 18 - 30 ชั่วโมง
เวลาที่ทนการสัมผัสอากาศ
ได้ก่อนปิดผนึกบรรจุภัณฑ์
ภายใน 24 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับ อาหารที่มีความชื้นสูง ขนมปังสด เพสทรี่ ผลิตภัณฑ์จากครีมสดและเนย มี water activity ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
 
ขนาดของวันเดอร์คีป
ชนิดทำปฏิกิริยาด้วยตนเอง ( Self Reacting ) : รุ่น RP
ขนาด
RP-20
RP-30
RP-50
RP-100
RP-200
RP-300
RP-400
RP-500
RP-600
RP-700
RP-1000
RP-2000
การดูดซับออกซิเจน
20
30
50
100
200
300
400
500
600
700
1000
2000
ปริมาณอากาศ
100
50
250
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
5000
1000
ขนาดของซอง
40x30
40x35
40x40
50x40
50X60
65X50
65x65
65x70
65x80
90x60
95x65
100x75
130x95
จำนวนชิ้น / กล่องชั้นใน
400x30
200x40
200x30
100x30
100X15
100X15
100X10
50X20
50X20
50X20
50X10
10X25
จำนวนชิ้น / กล่องใหญ่
12,000
8,000
6,000
3,000
1500
1500
1000
1000
1000
1000
500
250
จำนวน ช.ม. ในการดูดซับออกซิเจน
68~77 oF ( 20~25 oC )
12 ~ 24
32 ~ 48
จำนวน ช.ม. ที่ถูกอากาศได้
4
การทำปฏิกิริยาต่อน้ำ
น้อยกว่า 0.85

ชนิดต้องการความชื้นเป็นตัวกระตุ้น ( Moisture Activated ) : รุ่น X
ขนาด
X-20
X-30
X-50
X-100
X-200
X-300
การดูดซับออกซิเจน
20
30
50
100
200
300
ปริมาณอากาศ
100
150
250
500
1000
1500
ขนาดของซอง
35X35
30X35
40X35
40X50
50X50
80X50
จำนวนชิ้น / กล่องชั้นใน
500X24
500X16
500X12
500X6
300X5
150X10
จำนวนชิ้น / กล่องใหญ่
12,000
8,000
6,000
3,000
1,500
1,500
จำนวน ช.ม. ในการดูดซับออกซิเจน
68~77 oF ( 20~25 oC )
18~30
จำนวน ช.ม. ที่ถูกอากาศได้
24
การทำปฏิกิริยาต่อน้ำ
มากกว่า 0.80