| En |


     วันเดอร์เจล เป็นเจลที่ใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็น สามารถใช้แทนน้ำแข็งเพื่อแช่แข็งอาหารได้โดยไม่ทำให้อาหารจืดหรือเสียรสชาติ เพราะไม่มีการละลายเหมือนน้ำแข็ง วันเดอร์เจลเก็บความเย็นได้นานกว่าน้ำแข็งธรรมดาถึง 50% นอกจากนี้ยังนำไปใส่ในน้ำร้อนให้อุณหภูมิสูง เพื่อเก็บรักษาอาหารร้อน หรือนำมาประคบร่างกายแทนผ้าร้อนได้

วันเดอร์เจล ทำงานอย่างไร
     น้ำเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภายในเวลาไม่นานอุณหภูมิของน้ำจะเปลี่ยนเข้าสู่อุณหภูมิห้อง ซึ่งจะเร่งให้น้ำแข็งที่แช่อยู่ในน้ำคายความเย็นออกมาเร็วขึ้นและละลายเป็นน้ำในที่สุด ด้วยคุณสมบัติความเป็นเจลของ วันเดอร์เจล การคายความเย็นจะเป็นเพียงการคืนสภาพจากก้อนแข็งกลับเป็นเจล เมื่อไม่มีน้ำเป็นสื่อนำอุณหภูมิที่สูงกว่า กระบวนการคายความเย็นจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ดังนั้น วันเดอร์เจลจึงเก็บรักษาอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้ วันเดอร์เจล
      วันเดอร์เจลมาในรูปเจลบรรจุถุงสำเร็จ หากต้องการใช้แช่อาหารให้เย็น คุณเพียงนำ วันเดอร์เจล แช่ในช่องแข็งจน วันเดอร์เจล จับตัวเป็นก้อนแข็ง ใส่ลงในกระติกน้ำแข็ง หรือภาชนะที่เก็บรักษาอุณหภูมิได้นาน หากต้องการใช้เพื่อเก็บอาหารให้ร้อนเป็นเวลานานก็ให้นำ วันเดอร์เจล ต้มในน้ำจนร้อนตามที่ต้องการ และใส่ลงในกระติกน้ำแข็งที่ใช้เก็บอาหารเช่นเดียวกับการเก็บรักษาความเย็น วันเดอร์เจล ใช้ได้หลายครั้งโดยไม่มีการเสื่อมสภาพ และในกรณีที่ถุงแตกและเจลสัมผัสกับอาหารก็ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด